بدون شک بیشتر محصولات جذاب و پر مخاطب حوزه نشر، در کنار خلاقیت از اصول و قاعده ای مشخص در طراحی خود بهره برده اند. طراحی، تعیین و تنظیم این موارد کلی، بعنوان ساختار کلی (یونیفرم) یک محصول شناخته می شود. این اصول و قواعد قبل از شروع به اجرای پروژه توسط طراح ایده پردازی، تعیین و اجرا می شود.
طراحی ساختار کلی یک کتاب، مجله، کاتالوگ، بروشور و این قبیل موارد، باعث ایجاد یکپارچگی و نظم میان تمامی عناصر از جمله متون، تصاویر، اشکال، خطوط و … می شود.

طراحی ساختار کلی؛‌  یک بار برای همیشه

می توان برای هویت بخشی و ایجاد یکپارچگی میان تولیدات یک انتشارات، موسسه، سازمان یا شرکت؛ ساختار کلی (یونیفرم) مشخصی را تعیین کرد که هر مخاطبی بعد از مشاهده، براحتی رابطه میان آنها را درک کند.
همچنین می توان برای یک پروژه، برای مثال یک مجله، ساختاری اصولی و زیبا را با توجه به ماهیت مجله و در نظر گرفتن تمام بخش ها و جزییات طراحی کرد که علاوه شماره فعلی، در شماره های دیگر نیز از آن استفاده کرد. این روند باعث افزایش سطح کیفی و شخصیت بخشیدن به پروژه می شود.

ساختار کلی را می توان هم برای متن (صفحات داخلی) و  هم برای جلد طراحی و تعیین کرد. 

ساختار کلی متن با توجه به موضوع و محتوا برای قسمت های ثابت و متغیر پروژه تعریف می شود، که با توجه به نیاز پروژه می تواند شامل ساختار صفحات ورودی، سرفصل،بخش ها، محل قرارگیری سرصفحه، گرید متون و تصاویر، تعیین فونت و اندازه متن اصلی، تیتر، روتیتر، زیر تیتر، لید، سوتیتر، میان تیتر، پاورقی و غیره باشد.

برای طراحی سختار کلی جلد نیز مواردی نظیر نوع و محل قرارگیری عنوان اصلی و عنوان فرعی، محل و نوع قرارگیری تصویر یا تصاویر، رنگ، طرح، بافت و یا پترنی که در طرح مورد استفاده قرار می گیرد، نوع قرارگیری متون مختلف در روی جلد، عطف و پشت جلد یا لبه برگردان داخل جلد، محل قرارگیری لوگو انتشارات یا موارد دیگر مد نظر گرفته می شود.

 

(ساختار کلی یکبار طراحی می شود که می توان از آن در چندین پروژه بهره گرفت، از این رو کاملا مقرون بصرفه بوده و باعث افزایش سطح کیفی پروژه ها می شود.)