طراحی رزومه و پروپزال  
عنوانتعدادقیمت (تومان)
رزومه نوشتاریهر صفحه8.000 --- 17.000
رزومه گرافیکی (اینفوگرافیک)هر صفحه80.000 --- 180.000
رزومه تصویریهر صفحه15.000 --- 25000
پروپزال نوشتاریهر صفحه7.000 --- 18.000
پروپزال تصویریهر صفحه15.000 --- 30000
پروپزال گرافیکی ( اینفوگرافیک)هر صفحه80.000 --- 180.000