هزینه طراحی و صفحه آرایی مجله / نشریه با توجه به پارامترهای مختلفی محاسبه می شود، مواردی نظیر نوع اجرا، گرید بندی، نوع و نحوه ی قرار گیری تیتر/روتیتر/سوتیتر/زیر تیتر/ لید/میان تیتر/متن، بخش بندی مقالات، نحوه ی قرار گیری تصاویر و عناصر گرافیکی، نسبت و میزان فضاهای مثبت و منفی، شکل قرار گیری توضیحات/لیبل ها/ اعداد، فرم و نحوه ی قرار گیری نام نویسنده، فرم و نحوه ی قرار گیری اطلاعات سرصفحه و شماره صفحه، نحوه تقسیم بندی و بخش بندی مطالب و … در تعیین هزینه حائز اهمیت هستند، لذا بهتر است قبل از اجرای پروژه مورد بررسی قرار گیرد. (برای تعیین قیمت از طریق سامانه ثبت سفارش کنید و یا برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید)

طراحی و صفحه آرایی مجله (نشریه)  
عنوانتعدادقیمت پایه (تومان)
صفحه آرایی مجله (سطح A)هر صفحه30.000
صفحه آرایی مجله (سطح B)هر صفحه14.000
صفحه آرایی مجله (سطح C)هر صفحه8.000
جلد مجله (سطح A)---450.000
جلد مجله (سطح B)---190.000
طراحی قالب کلی متن (یونیفرم) مجله -- سطح A---850.000
طراحی قالب کلی متن (یونیفرم) مجله -- سطح B450.000
  • تعرفه درج شده نسبت به قطع رحلی (A4) تعیین شده است.
  • صفحه آرایی مجله: سطح A طراحی و صفحه آرایی حرفه ای صفحات متغیر با طراحی خلاقانه و هنری / سطح B طراحی و صفحه آرایی حرفه ای به سبک صفحه آرایی با صفحات متغیر و جزئیات زیاد. / سطح C طراحی و صفحه آرایی حرفه ای به سبک صفحه آرایی با جزئیات کم.
  • هزینه تصویرسازی، رسم شکل، اینفوگرافیک ها و نمودارهای پیچیده بصورت جداگانه محاسبه شده می شود.