هزینه طراحی و صفحه آرایی مجله / نشریه با توجه به پارامترهای مختلفی محاسبه می شود، مواردی نظیر نوع اجرا، گرید بندی، نوع و نحوه ی قرار گیری تیتر/روتیتر/سوتیتر/زیر تیتر/ لید/میان تیتر/متن، بخش بندی مقالات، نحوه ی قرار گیری تصاویر و عناصر گرافیکی، نسبت و میزان فضاهای مثبت و منفی، شکل قرار گیری توضیحات/لیبل ها/ اعداد، فرم و نحوه ی قرار گیری نام نویسنده، فرم و نحوه ی قرار گیری اطلاعات سرصفحه و شماره صفحه، نحوه تقسیم بندی و بخش بندی مطالب و … در تعیین هزینه حائز اهمیت هستند، لذا بهتر است قبل از اجرای پروژه مورد بررسی قرار گیرد. (برای تعیین قیمت از طریق سامانه ثبت سفارش کنید و یا برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید)

طراحی و صفحه آرایی مجله (نشریه)  
عنوانتعدادقیمت پایه (تومان)
صفحه آرایی مجله (سطح C) گرید ثابتهر صفحه8.000
صفحه آرایی مجله (سطح B) گرید متغیرهر صفحه18.000
صفحه آرایی مجله (سطح A) صفحات با طراحی خاصهر صفحه35.000
جلد مجله (سطح B)---190.000
جلد مجله (سطح A) طراحی خلاقانه---450.000
طراحی قالب کلی متن (یونیفرم) مجله -- سطح B600.000
طراحی قالب کلی متن (یونیفرم) مجله -- سطح A---1.150.000
طراحی آگهی مجله---تماس بگیرید
  • تعرفه درج شده نسبت به قطع رحلی (A4) تعیین شده است.
  • صفحه آرایی مجله: سطح A طراحی و صفحه آرایی حرفه ای  با طراحی خلاقانه و هنری / سطح B طراحی و صفحه آرایی حرفه ای به سبک صفحه آرایی با گرید متغیر دارای لایه بندی و جزئیات متنی و تصویری / سطح C طراحی و صفحه آرایی حرفه ای به سبک صفحه آرایی با گرید ثابت و جزئیات کم.
  • هزینه تصویرسازی، رسم شکل، اینفوگرافیک ها و نمودارهای پیچیده بصورت جداگانه محاسبه شده می شود.