• صفحه نخست
  • تعرفه طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریه الکترونیک

خدمات نشرآنلاین در بخش طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریات الکترونیک شامل مواردی است که به صورت pdf ارائه می شوند. این نوع کتاب ها و نشریات الکترونیک می توانند حاوی محتوای صوتی، تصویری و متنی با امکانات مناسب دیگر برای استفاده آسان کابر باشند.

تعیین هزینه کتاب و نشریه/مجله الکترونیک با توجه به فرم و نحوه ی قرارگیری متون، تصاویر و عناصر گرافیکی و همچنین نوع محتوای آنها انجام می شود. (برای تعیین قیمت از طریق پرتال مشتریان اقدام کنید و یا برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید)

طراحی کتاب و نشریات الکترونیک  
عنوانتعدادقیمت پایه (تومان)
صفحه آرایی کتاب الکترونیکهر صفحه2.000
صفحه آرایی نشریه/مجله الکترونیکهر صفحه8.000
جلد (سطح A)---450.000
جلد (سطح B)---190.000
جلد (سطح C)---90.000
طراحی ساختار کلی متن کتاب (یونیفرم)---250.000
طراحی ساختار کلی متن مجله (یونیفرم)---تماس بگیرید
  • تعرفه های صفحه آرایی و طراحی ساختارکلی بصورت پایه و برای پروژه های ساده در نظر گرفته شده است، برای پروژه های دیگر ثبت سفارش کنید تا برای شما پیش فاکتور ارسال شود.
  • برای صفحه آرایی کتاب های ساده الکترونیک، بصورت پیش فرض و رایگان یک قالب کلی ساده و در عین حال با کیفیت، طراحی و تنظیم می گردد.
  • هزینه تصویرسازی، رسم شکل، اینفوگرافیک ها و نمودارهای پیچیده بصورت جداگانه محاسبه شده و هزینه آن در پیش فاکتور مشخص می شود.
  • کتب و نشریات دوزبانه شامل افزایش هزینه می شوند که با توجه به حجم متن های زبان دوم تعیین و ارائه می شود.
  • اعمال اصلاحات بعد از طراحی؛ برای موارد جزئی و کم حجم در یک مرحله بصورت رایگان و برای موارد بیشتر با توجه به تعداد، حجم اصلاحات و مدت زمان صرف شده، هزینه آن محاسبه و به مبلغ فاکتور اضافه می گردد. از این رو پیشنهاد می شود محتوا و متون پروژه خود را قبل از ارسال برای طراحی و صفحه آرایی، اصلاح و نهایی کنید.

ثبت سفارش