طراحی کاتالوگ و بروشور  
عنوانتعدادقیمت پایه (تومان)
طراحی و صفحه آرایی (سطح A)هر صفحه80.000
طراحی و صفحه آرایی (سطح B)هر صفحه45.000
طراحی و صفحه آرایی (سطح C)هر صفحه18.000
طراحی جلد (سطح A)---350.000
طراحی جلد (سطح B)---180.000
طراحی ساختار کلی (یونیفرم)---200.000
عکاسی---تماس بگیرید