طراحی و صفحه آرایی را می توان یکی از ارکان کتاب و بخش مهم پیش از چاپ کتاب بیان کرد. در صفحه آرایی سامان بخشیدن به عناصر به نحوی است که بیننده را از طریق اطلاعاتی که در صفحه جای داده است هدایت و جهت دهد . عناصر طراحی ، حروف چاپی و گرافیک باید به شیوه ای سامان و نظم یابد که مطالب صفحه به آسانی قابل خواندن باشد و خواننده را به پیگیری مطالب ارائه شده ترغیب کند. معمولا طراح از برخی شیوه های خاص استفاده میکند تا عناصر درون صفحه را انتظام بخشد.

برای طراحی و صفحه آرایی کامل یک کتاب ، سه بخش مهم را باید در نظر گرفت: طراحی قالب کلی، صفحه آرایی و طراحی جلد!

  • قالب کلی (یونیفرم): این بخش شامل نوع قرارگیری متون و تصاویر، نوع فونت ها، شکل ظاهری صفحات ابتدایی و سرفصل ها، سر صفحه ها و … می باشد که می توان گفت بخش اصلی یک طراحی خوب را در بر می گیرد.
  • صفحه آرایی: در این بخش طراحی و صفحه آرا در اصطلاح به آراستن صفحه می پردازد. مواردی نظیر نوع چیدمان متون و تصاویر(ترکیب بندی) انتخاب و اعمال اندازه و نوع مناسب فونت ها، استفاده بهیه از صفحه و توجه به نکات ظریف در صفحه آرایی می پردازد.
  • طراحی جلد: جلد بعنوان اولین عنصر بصری برای ارتباط با مخاطب از اهمیت بسزایی برخوردار است. طراحی مناسب جلد حتی برای جلدهای نوشتاری و ساده می تواند باعث جذب بیشتر مخاطبان شود. در طراحی جلد به مواردی نظیر ترکیب بندی متون و تصاویر، رنگ بندی، طراحی تصاویر و طر های خلاقانه، محل قرار گیری لوگو ها و عناصر تصویری دیگر، طراحی عطف و … توجه می شود.

 

صفحه آرایی کتاب با نرم افزارهای مختلفی انجام می شود؛ می توان از ورد word بعنوان نرم افزاری ساده و متداول در کشور ما نام برده که امکانانت اولیه و محدودی را برای صفحه آرایی فراهم می کند و برای صفحه آرایی حرفه ای مناسب نیست و باید از نرم افزار تخصصی و قوی نشر مانند ایندیزاین که امکانات زیاد و ویژه ای را برای صفحه آرایی در اختیار طراح و صفحه آرا قرار می دهد استفاده کرد.

در مجموعه نشرآنلاین نیز کلیه خدمات ارائه شده، نرم افزارهای تخصصی نظیر ایندیزاین طراحی و اجرا می شود.

تولید مجموعه‌ای از متون و تصاویر که مخاطب را برای درک اطلاعات سردرگم کند یا رغبتی در او ایجاد نکند، صفحه‌آرایی محسوب نخواهد شد.