• نشرآنلاین مجموعه ای تخصصی در زمینه ارائه خدمات حرفه ای طراحی و صفحه آرایی کتب و نشریات مختلف چاپی و الکترونیکی است که با هدف ارائه خدماتی نوین، با کیفیت و متمایز در حال ارائه خدمات به مشتریان و همکاران محترم می باشد.
  خدمات نشر آنلاین شامل طراحی و صفحه آرایی کتاب، مجله، نشریه، کاتالوگ، بروشور، نشریات الکترونیک، رزومه، پروپزال و … می باشد که با خلاقیت و رعایت استانداردهای این حوزه ارائه می شود.
  در نشرآنلاین خدماتی متفاوت و با کیفیت را تجربه می کنید…

 • خدمات تخصصی طراحی و صفحه آرایی کتاب و مجله، کاتالوگ و بروشور
 • طراحی جلد

  ایده پردازی و طراحی تخصصی جلد کتاب، مجله، کاتالوگ و ...
 • صفحه آرایی تخصصیب کتاب و مجله

  صفحه آرایی

  طراحی و صفحه بندی کتاب، مجله، نشریه، کاتالوگ و ...
 • طراحی قالب کلی متن و جلد کتاب مجله

  قالب کلی (یونیفرم)

  طراحی قالب و شکل کلی (یونیفرم) جلد و متن کتاب، مجله و ...
 • باز طراحی (ریدیزاین)

  اصلاح و استاندارد سازی طراح های از پیش طراحی شده
ما در تلاشیم با ارائه خدمات تخصصی و خلاقانه، و ارزش نهادن به زمان بعنوان سرمایه گرانبهای مشتریان محترم، راهکاری مفید برای افزایش روزافزون کیفیت محصولات ایجاد کنیم

آخرین مطالب تحریریه

نشر آنلاین صفحه آرایی کتاب و مجله 0910-1566463 onlinepub.ir@gmail.com