• نشرآنلاین مجموعه ای تخصصی در زمینه ارائه خدمات حرفه ای طراحی و صفحه آرایی کتب و نشریات مختلف چاپی و الکترونیکی است که با هدف ارائه خدماتی نوین، با کیفیت و متمایز در حال ارائه خدمات به مشتریان و همکاران محترم می باشد.
  خدمات نشر آنلاین شامل طراحی و صفحه آرایی کتاب، مجله، نشریه، کاتالوگ، بروشور، نشریات الکترونیک، رزومه، پروپوزال و … می باشد که با خلاقیت و رعایت استانداردهای این حوزه ارائه می شود.
  در نشرآنلاین خدماتی متفاوت و با کیفیت را تجربه می کنید…

 • طراحی جلد (cover design)

  طراحی حرفه ای جلد کتاب و نشریات الکترونیک و چاپی

 • صفحه آرایی (Layout)

  طراحی و صفحه بندی کتاب، مجله، نشریه، کاتالوگ و ...

 • قالب کلی (Uniform)

  طراحی قالب و شکل کلی (یونیفرم) جلد و متن کتاب، مجله و ...

 • باز طراحی (ReDesign)

  اصلاح و استاندارد سازی طرح های از پیش طراحی شده یا قدیمی

آخرین مطالب تحریریه

نشر آنلاین صفحه آرایی کتاب و مجله 0910-1566463 nashreonline@gmail.com
ثبت سفارش آنلاین