واژه پروپزال به معنای طرح پیشنهادی، که به منظور معرفی پروژه و یا دامنه فعالیت خود مورد استفاده قرار می یرد و در مواقعی لازم است که شرحی از آن در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار گیرد.

جدا از استانداردهای تهیه و تدوین یک پروپزال قوی و مناسب؛ نوع ارائه آن می تواند سهم بزرگی از پیشرفت و درک بهتر فعالیت را دربر داشته باشد. متاسفانه عدم توجه به این موضوع باعث شده در بسیاری از موارد، یک پروپزال نتواند نتیجه مطلوبی را به دست آورد.

بخش مهمی از روند ارائه موفق یک پروپزال را یک طراحی خوب و اصولی می تواند رقم بزند؛ که نیازمند شناخت طراحی از موضوعات مربوط به پروپزال (طرح پبشنهادی) می باشد؛
مجموعه نشر آنلاین با توانایی انجام این کار تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کار شماست