• برای آشنایی با روال کاری به صفحه فرآینداجرایی مراجعه نمایید.
  • در برخی ردیف ها، قیمت بصورت حداقل – حداکثری درج شده است که با توجه به پروژه شما تعیین می شود.
  • کلیه خدمات در نرم افزار تخصصی ایندیزاین (InDesign) طراحی و اجرا می شود.
  • تفاوت سطوح C , B , A در نوع اجرا، کیفیت و تعداد اتودها می باشد.
  • به سفارشات دو زبانه ۳۰% تعرفه اضافه می شود.

 

طراحی کتاب  
عنوانتعدادقیمت (تومان)
کتاب نوشتاری عمومی (تک رنگ ، ساده و بدون جزئیات)هر صفحه1.200
کتاب نوشتاری (تک رنگ)هر صفحه2.200
کتاب نوشتاری (دورنگ و چهاررنگ)هر صفحه2.800
کتاب تصویری (تک رنگ)هر صفحه3.500
کتاب تصویری (دورنگ و چهاررنگ)هر صفحه4.200
جلد کتاب (سطح C)---80.000
جلد کتاب (سطح B)---180.000
جلد کتاب (سطح A)---350.000 --- 450.000
طراحی قالب کلی متن کتاب (سطح B)---200.000
طراحی قالب کلی متن کتاب (سطح A)---380.000 --- 500.000
  • تعرفه درج شده نسبت به قطع های رقعی و وزیری تعیین شده است.
  • در صفحه آرایی کتاب نوشتاری عمومی؛ صفحه بندی بدون جزئیات متنی، ساختار و المانهای گرافیکی می باشد.
  • طراحی جلد کتاب: سطح A طراحی خلاقانه و حرفه ای  / سطح B طراحی با عکس با اعمال اصلاحات و چیدمان متون./  سطح C طراحی جلد متن محور و بدون جزئیات

 

طراحی مجله  
عنوانتعدادقیمت (تومان)
صفحه آرایی مجله (B)هر صفحه8.000 --- 15.000
صفحه آرایی مجله (A)هر صفحه19.000 --- 27.000
صفحه آرایی مجله متن محورهر صفحه7.000 --- 11.000
جلد مجله (سطح B)---180.000
جلد مجله (سطح A)---350.000 --- 450.000
طراحی قالب کلی متن مجله (سطح B)---350.000 --- 500.000
طراحی قالب کلی متن مجله (سطح A)---750.000 --- 950.000
  • تعرفه درج شده نسبت به قطع رحلی (A4) تعیین شده و با توجه با ابعاد و نوع پروژه تغییر می کند.
  • صفحه آرایی مجله: سطح A صفحات با طراحی خاص تصویری / سطح B طراحی به سبک صفحه آرایی.
  • طراحی قالب کلی(یونیفرم) مجله: سطح A مجلات با جزئیات زیاد (مانند مجله خبری، ورزشی و…) / سطح B مجلات عمومی انجام می شود.
طراحی کاتالوگ و بروشور  
عنوانتعدادقیمت (تومان)
طراحی روی جلد و پشت جلد---120.000 --- 300.000
طراحی لی اوت ( قالب کلی )---200.000 --- 450.000
طراحی صفحات به سبک صفحه آراییهر صفحه15.000 --- 32.000
طراحی صفحات سبک ژورنالی ( هر صفحه با طرح متفاوت)هر صفحه35.000 --- 80.000
طراحی کاتالوگ یا بروشور تک برگی---130.000 --- 250.000
طراحی رزومه و پروپزال  
عنوانتعدادقیمت (تومان)
رزومه نوشتاریهر صفحه8.000 --- 17.000
رزومه گرافیکی ( اینفوگرافیک)هر صفحه80.000 --- 180.000
رزومه تصویریهر صفحه15.000 --- 25000
پروپزال نوشتاریهر صفحه7.000 --- 18.000
پروپزال نوشتاریهر صفحه15.000 --- 30000
پروپزال گرافیکی ( اینفوگرافیک)هر صفحه80.000 --- 180.000
طراحی پاورپوینت (پرزنتیشن)  
عنوانتعدادقیمت (تومان)
طراحی صفحاتهر صفحه5.000 --- 14.000
طراحی قالب کلی---150.000
طراجی کاور - صفحه نخست (سطح C)---80.000
طراجی کاور - صفحه نخست (سطح B)---150.000
طراجی کاور - صفحه نخست (سطح A)---250.000
طراحی مجله و نشریات الکترونیک  
عنوانتعدادقیمت (تومان)
صفحه آراییهر صفحه4.000 --- 12.000
طراحی قالب کلی متن---200.000
تبدیل فایل ایندیزاین به epub و htmlهر صفحه1.000
جلد (سطح C)---80.000
جلد (سطح B)---180.000
جلد (سطح A)---450.000

 

کلیه خدمات ارائه شده در نشر آنلاین صرفاً از طریق وب سایت مجموعه صورت می گیرد لذا جهت بهره مندی از امکانات نشر آنلاین و جلوگیری از بروز مشکلات،  صرفاً از طریق سایت اقدام به ثبت سفارش نمایید.