۱۷ مرداد ۱۳۹۷

راهنمای قطع های استاندارد کتاب

قطع و ابعاد مختلف کتاب در سراسر دنیا براساس ابعاد کاغذهای موجود ایجاد شده است و این موضوع به دلیل کاهش پرت (اضافه) کاغذ و استفاده بهینه از حداکثر فضای موجود در کاغذ است.

قطع و ابعاد کتاب ها معمولا بصورت عمودی در نظر گرفته می شود، به این صورت که عطف کتاب در ضلع بزرگتر کتاب قرار می گیرد. که در جدول زیر نیز به این صورت در نظر گرفته شده است.

قطع بیاضی
به قطع و ابعادی که بصورت افقی می باشند در اصطلاح بیاضی گفته می شود. در قطع بیاضی بر خلاف حالت معمول عطف کتاب در ضلع کوچکتر کتاب قرار می گیرد.

با توجه به پرمصرف بودن دو نوع کاغذ ورقی یعنی ۱۰۰×۷۰ ، ۹۰×۶۰ و ۴۵×۶۰  می توان ابعاد استاندارد هر قطع را مشخص نمود . قطعهای مختلف یک کتاب عبارتند از رقعی ، وزیری ، بازوبندی ، بغدادی ، بغلی ، بیاضی ، جانمازی ، حمایلی ، خشتی ، رحلی ، سلطانی ، نیم ربعی ، نیم ورقی ، جیبی و … جدول زیر رایجترین و پرکاربردترین ابعاد کتب را نشان می دهد:

قطع کتاب
ابعاد حدودی استانداردابعاد بعد از برش (cm)
ابعاد قبل از برش (cm)تعداد صفحات در هر طرف فرمکاغذ پیشنهادی شیت بندی
وزیریB523 × 16.524 × 17850x70
رقعیA521 × 1422 × 14.5860x45
ربعیB616.5 × 1217.5 × 12.51650x70
رحلی کوچکA428.5 × 2129.5 × 21.5445×60
رحلی بزرگ---33 × 23
34 × 23.5450x70
سلطانی---48.5 × 3449.5 × 34.54100×70
خشتی کوچک---19 × 1919.5 × 20660x45
خشتی بزرگ---22 × 21.523 × 22650x70
پالتویی کوچک---19 × 1020 × 10.51260x45
پالتویی بزرگ---22 × 11.523 × 121250x70
جیبی---16 × 7.517 × 82450x70

توجه داشته باشید قطع های ارائه شده بعنوان قطع های استاندارد و معمل شناخته می شوند که شما با توجه به پروژه و سلیقه می توانید از قطع هایی خارج از ابعاد ذکر شده استاده کنید. این موضوع یکی از راهکارهای ایجاد وجه تمایز محصول شما خواهد بود، البته اگر درست انتخاب شود…

 

صفحه آرایی کتابهای کودکان... خصوصیات یک بروشور پربازده... روندهای طراحی کاتالوگ و برو... نکات خواندنی در مورد کاتالو...